Tommel opp for flytende fergekai på begge sider av leia

foto