Kommunen har utarbeidet et forslag til en strategi som skal sørge for bærekraftig forvaltning av naturen i årene fremover. Forslaget Strategi for Naturmangfold 2022-2029 er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Samtidig spør kommunen om innbyggernes synspunkter om naturen på Hitra og muligheter for framtiden.

– Denne undersøkelsen vil kunne gi oss en god pekepinn for hvordan vi ligger an for å nå målet om en god forvaltning av naturmangfoldet vårt, skriver kommunen på sine nettside.

De håper at flest mulig tar seg tiden til å svare anonymt på den drøyt fem minutters lange spørreundersøkelsen.

- Naturen er vår viktigste ressurs. Alt vi trenger for å overleve henter vi fra naturen, men hva om disse naturressursene skulle forsvinne? Hvilken fremtid vil det medføre for våre etterkommere? Hva kan vi gjøre for å etterlate en like god verden å vokse opp i som vi selv har opplevd? spør kommunen.