- Men realiteten innhentet meg som et hardt slag i magen

foto