Flere har søkt om dispensasjon fra hjemmekarantene