– 2019 ble preget av at vi lyktes på alle områder

foto