- Russetida er noe vi alle ser frem til. Skal dette bli tatt fra oss, er det veldig trist