Mener Frøya har blitt overkjørt i vindkraftkampen

foto