Med sitt nyeste oppkjøp dekker Frøy-gruppen snart hele norskekysten