Hitra og Frøya med felles front for vei-oppgraderinger