Dette mener forskeren må til for at Hitra og Frøya skal lykkes med økt arbeidsinnvandring