Vil ha lavere fartsgrense gjennom hele grenda

Søker om markert fotgjengerovergang her