Næringa har kjempebehov, men lokal ungdom uteblir helt