Her kjører de første bilene på nye Åstfjordforbindelsen