Med få aktive medlemmer ble klubben for vanskelig å drive videre

foto