Det har nylig blitt etablert et nytt renholdsselskap på Hitra.

- KI Renholdsservice AS er et datterselskap av Knarrlagsund Invest (KI), og grunnlaget for den nye bedriften er at vi allerede har renholdsansvaret hos alle KIs virksomheter, forteller daglig leder Grethe Andersen og operativ leder Gunn Tove Bjørstad.

Damene nevner blant annet Knarren Kro, Kvitbrygga og byggvaren og Jokerbutikken i Knarrlagsundet, og sier de ønsker å bygge opp firmaet ytterligere ved å satse på oppdrag over hele Hitra.

- Vi har hørt i fra flere hold at det er et større behov for et lokalt renholdsselskap. Slik var det også for Knarrlagsund Invest, de så behovet i egne selskap. Tidligere måtte de kjøpe inn renholdstjenester, nå velger de å bygge opp kompetansen selv.

Bredde i tilbudet

Gunn Tove og Grethe, begge med lang erfaring innen blant annet overnatting-, restaurant,- og renholdsbransjen, forteller at de ønsker seg kunder i både privat- og bedriftsmarkedet.

- Det KI Renholdsservice AS kan tilby er hovedrengjøring, byggrenhold, behovsrenhold og privatrenhold. Driften er allerede godt i gang og firmaet har ansatt fem-seks renholdere.

Vil bli kjent for god kvalitet

Over tid ønsker de å satse i både Trondheim og Oslo hvor KI har forgreininger.

- Men aller først skal vi etablere oss på Hitra og tjene befolkningen i øyregionen. Vi skal dessuten skynde oss langsomt. Fokuset i tiden som kommer blir å bygge opp god og bred kompetanse hos våre medarbeidere. Vi ønsker å være et seriøst og profesjonelt selskap kjent for å levere tjenester av god kvalitet. Nå gjør vi investeringer i alt nødvendig renholdsutstyr og biler slik at de ansatte kan reise rundt og ta på seg oppdrag.

Damene legger til at de allerede har fått flere henvendelser, og det før de har annonsert tjenesten.

- Vi går i dag mellom flere kundemøter for å gi pris på ulike oppdrag. Det er gøy, og vi har absolutt stor tro på fortsettelsen!