Små og store ved Nabeita oppvekstsenter fylte 150 sekker på en dag, og kan dermed fornye boksamlingen på biblioteket.

Mange i øyregionen har meldt seg på ryddedugnaden som Sparebank1, Eiendomsmegler1, Hamos og lokalavisa Hitra-Frøya står bak. Riktignok har de fleste av årets ryddere deltatt på liknende aksjoner tidligere også, men det kan se ut som at løftet om 100 kroner per oppfylt sekk har satt fart på søppelplukkinga.

Fantastisk innsats

Ved Nabeita oppvekstsenter var 120 små og store ute og ryddet fjæreområder mandag. De minste, barnehagebarna, tok for seg nærområdet, mens skoleelevene dro til Aunvågen og Storfjorden ved Fillingsneset. Også mange steder langs veien i de nevnte områdene samlet de opp alt de fant av plast og annet skrammel. Og da skoledagen var over hadde de dyktige elevene og lærerne deres fylt opp imponerende 150 sekker! Det betyr at de kan innkassere hele 15000 kroner.

I tillegg har hjulpet naturen med å bli kvitt fiskekasser, dunker og annet avfall som var for stort til å få i sekker.

Mange vil hjelpe til

Sigurd Bekken har lovet dem hjelp med å frakte avfallet som er plukket langs veien, mens Måsøval fiskeoppdrett stiller med båt med kran, og tar opp det som er samlet i storsekker, og sørger for å få det levert til konteiner. Så det er lite å si på hjelpsomheten når det skal ryddes i øyregionen vår.

Elevene ved Nabeita oppvekstsenter har selv fått bestemme hva pengene skal gå til, og da har valget falt på innkjøp av nye bøker til skolebiblioteket, hvor særlig utvalget for de største elevene var litt mangelfullt.

Besøk som har inspirert

Ved Nabeita er de generelt opptatt av resirkulering og minst mulig avfall.

- Vi har hatt besøk av Erik Reitan fra Hamos og er blitt flinkere til å sortere avfallet på skolen. Også har Odd Arne Arnesen fra Mausund feltstasjon vært innom og fortalt om Marint søppel og hva det gjør med miljøet i havet, forteller Grethe Korsbø Lund ved oppvekstsenteret.

På skolen har de også et ryddehorn som går på omgang fra klasse til klasse. Den klassen som har hornet, plukker søppel rundt skolen, legger Korsbø Lund til.

Grønt flagg

- Vi er en arbeidsgruppe på fire ansatte som har ansvar for at hele oppvekstsenteret blir enda bedre på kildesortering, resirkulering, at vi forbruker mindre, og tar vare på miljøet, forteller Gunhild Riiber, som også er lærer ved Nabeita.

Nabeita oppvekstsenter har som mål at oppvekstsenteret skal sertifisere seg under ordningen "Grønt flagg", slik nærmere 1000 skoler og barnhager i over 100 kommuner allerede har gjort. Det betyr at skolen, kort fortalt, skal gjennomføre miljøprosjekter på et høyt nivå, og at miljøet skal prioriteres i undervisning og i daglig drift. Beviset på at de er sertifisert får de i form av et grønt flagg de kan heise i flaggstanga.

Skal fortsette

Nabeita oppvekstsenter gir seg slett ikke med denne innsatsen. I juni skal hele skolen til sjøkanten av Kjervågsundet og Svalbarden. Og kanskje blir det allerede nå i disse dager enda mere penger på skolen. Flere foreldre har nemlig spurt om sekker slik at de kan plukke i området hvor de bor.

Bildene i denne artikkelen har vi fått tilsendt fra ansatte ved Nabeita oppvekstsenter.