Under Hitterkvelden lørdag delte ordfører Ole L. Haugen og kultursjefen Omar Pleym ut kulturprisen for 2014, og den gikk til Kystmuseet i Sør-Trøndelag.

På vegne av museet var det direktør Svein Bertil Sæther, som tok i mot den gjeve kulturprisen.

Under følger begrunnelsen fra Hitra kommune:

Hitra kommune har ei lang historie når det gjelder kulturprisen, og også årets prisvinner har ei lang historie i kommunen.

Årets kulturpris går til en institusjon som er velkjent for oss alle som bor på Hitra. Den er vår fremste kulturbærer, og tar vare på og løfter frem vår felles kulturarv på en kvalitativt god måte. Den har bygd opp og viser frem vår felles lokale historie, og vår regionale og nasjonale havbruks historie på en moderne måte, noe som gir besøkende fra både inn- og utland stort utbytte av et besøk i vår region. Det er en institusjon som alle Hitterværinger er stolte av.

Arbeidet med å få til et eget museum for Hitra startet i 1977, og 19. mars 1981 ble Hitra Bygdesamling opprettet. I 1991 ble bygdesamlingen utnevnt til fylkesmuseum og ble da gitt navnet Sørfosen Museum. I 1995 flyttet museet inn i det gamle meieriet på Fillan og i 1999 skriftet museet navn til Kystmuseet i Sør-Trøndelag. I 2008 ble museet en del av Museene i Sør-Trøndelag.

Museet har i dag 15 ansatte og ca. 18.000 besøkende i året. Driften omfatter foruten de faste museumsoppgavene «forvaltning, forskning og fornying» den faste basisutstillingen «Folket i Flatvika», turistkontor, galleri, museumsbutikk, havbruksutstillinger på Sandstad, og en egen kultursal; Meierisalen. Det arrangeres lørdagstreff med ulike temaer og det arrangeres turer til visningsanlegg. Kystmuseet er også lokalmuseum for kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord og museet arbeider med andre kulturvernsaker som f.eks. Dolm, Nothenget på Kjerringvåg og Jedinorog. Det må også nevnes at museet leder arbeidet med bygdebok for hele Hitra.

Kystmuseet har slagordet «Vi forteller historien». Basert på dette vektlegger de sin formidling og sine gjøremål på en seriøs, kvalitativ, kreativ og troverdig måte. Dette slagordet har også bidratt til at vi andre er blitt mer bevisstgjort vårt ansvar for å ta vare på vår egen historie, og vi er forhåpentlig blitt mer stolte og opptatt av å formidle den til andre.

Hitra kommune gratulerer med Kulturprisen 2014 som tildeles Kystmuseet i Sør-Trøndelag for sitt arbeid med å ta vare på og løfte frem vår felles kulturarv.