Vegtrafikksentralen har nå søndag kveld åpnet Fv 291 forbi rasstedet Leirvika mellom Vaslag og Kongensvoll. Veien ble fullstendig ødelagt i forbindelse med en ras søndag morgen.

- Fv 291 åpnes forbi rasstedet, men Vingelv bru og Djupå bru er stengt. Kommunens kriseledelse vi oppdatere informasjon på nettsiden sin, forteller politiets operasjonsleder kl. 21:40.

- Bruene mellom Vingvågen og Våberget er stengt på ubestemt tid, opplyser Snillfjord kommune søndag kveld og varsler ny informasjon utover morgendagen.

Grusveien Fv. 291 har i dag rast ut på flere plasser og over 340 eiendommer har vært fullstendig isolert.