Spørsmålet om det ønskede fergesambandet mellom Aure og Hitra lar seg finansiere er fortsatt uløst etter at det ikke ble flertall i Stortinget transportkomite om å la nye fergesamband komme inn under de såkalte kriteriedataene fra første driftsår.

Det gjør stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) i transportkomiteen skeptisk.

- Jeg tror sjansene for en realisering av fergesambandet uten statlig bidrag fra første år er veldig små. I vedtaket fra begge fylkesting er dette satt som en forutsetning. Alternativet er eventuelt en ekstern finansiering, sier Leirtrø til lokalavisa Hitra-Frøya.

- En betydelig merkostnad for fylkeskommunene

Regjeringa åpner i sitt forslag til statsbudsjett opp for at nye fergesamband som for eksempel Aure-Hitra kan komme inn under kriteriedataene som avgjør størrelsen på tilskudd hver enkelt fylkeskommune mottar fra staten til drift av fergesamband. Men man vil ifølge Ap ikke at nye fergesamband skal komme inn i inntektsystemet for fylkesferjesamband før etter to års drift.

- Arbeiderpartiet er fornøyd med avklaringen fra regjeringen, men ser med bekymring på at nye fergesamband ikke skal komme inn i kriteriedataene før etter to års drift. Det vil bety en betydelig merkostnad for fylkeskommunene, som vil gjøre det lite attraktivt å anlegge nye fergesamband, skriver transportkomiteens Ap-medlemmer i en merknad. Arbeiderpartiet har derfor bedt regjeringa komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett med forslag til hvordan nye fergesamband kan inkluderes i kriteriedatasettet fra oppstart. Et alternativ er at departementet foreslår en egnet overgangsordning for tilskudd til nye fergesamband til de på naturlig vis er en del av kriteriedatasettet, skriver Ap i sine merknader til inntektssystemet for fergesamband.

Leirtrø forteller at endringene i inntektsystemet vedrørende fergetilskudd har gjort Møre og Romsdal og Trøndelags utfordringer med fergedrift mye større enn tidligere.

- Som kjent så har Møre og Romsdal nå lyst ut Nordmørspakken, som også har en kostnadsvekst som ikke blir kompensert. Jeg håper allikevel at prosjektgruppa fortsetter å jobbe med prosjektet i tett samarbeid med fylkeskommunene, og at lokale Høyre- og Frp-politikere øver trykk på sine i regjering. Fylkeskommunene må gjøres i stand til å være en god veieier, og denne regionen har godt utbytte av å bygge en større bo- og arbeidsmarkedsregion, sier Leirtrø.

Da Transportkomiteen avga sin innstilling torsdag fikk APs forslag vedrørende nye fergesamband kun støtte fra SP og SV.

- Nå sitter ikke KrF i Transportkomiteen, så vi håper på at de støtter forslaget. Da kan det jo bli flertall for en endring som igjen gjør at fergesambandet Hitra - Aure er realiserbart, sier Leirtrø til lokalavisa Hitra-Frøya.

På sensommeren nådde dette fergeprosjektet en milepæl da Kommunalkomiteen på Stortinget ba regjeringa se på tilskuddsordninga for et nytt fergesamband mellom Hitra og Aure.

- En viktig milepæl for det videre arbeidet med ferge Aure-Hitra, sa Karin Bjørkhaug (KrF), leder i Sør-Trøndelag fylkes infrastrukturkomite.

- Nok et viktig skritt videre for å få realisert den viktige fergeforbindelsen til Nordmøre. En enstemmig kommunalkomite står bak denne merknaden, og det må bety at det er et solid og tverrpolitisk ønske om få den nødvendige finansiering på plass, sa Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap).

- Vi har nå håp om at felles arbeid fra fylkeskommunene, kommuner og involverte parter snart kan gi oss dette etterlengta ferjesambandet. Ting tar tid, og det er et møysommelig arbeid som vi snart håper skal gi resultat, sa Tom Skare, gruppeleder i Hitra Frp.

Et nytt samband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra vil binde fv. 680 i Møre og Romsdal og fv. 713 i Sør-Trøndelag sammen. Ferjesambandet vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer via E39, og gi spart reisetid på opp mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra, med betydelige gevinster for bl.a. næringslivet.

Et samband som omtalt, vil ikke bli realisert uten at det tas opp i ferjetilskuddsordninga.

Foto: Orkdalsregionen
Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Kirsti Leirtrø, sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.