Hitra kommune har tilrettelagt store industriområder på Jøsnøya ved Sandstad hvor både Marine Harvest og Lerøy Midt har kjøpt eiendommer med tanke på oppføring av nye laksefabrikker.

Men slike fabrikker trenger rent vann. Mye rent vann. Det har fått Hitra kommune til å satse stort ved Strandavatnet som er drikkevannskilden for Sandstad og Hestvika.

Plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune forteller at nå er ny demning og vannbehandlingsanlegg under bygging.

Vannledning og høydebasseng

Tidligere er det lagt ny vannledning fra Strandavatnet til industriområdet på Jøstnøya. Ledningen går ned til det gamle ferjeleiet ved Djupsundet. Derfra går sjøledningen til videre i sjøen til Kalvøya, hvor den kommer opp på land, før den igjen går i sjøen det siste stykket mot det nye industriområdet.

Til sammen er det lagt fire kilometer vannledninger i forbindelse med utvidelsen av vannverket på Sandstad

Denne 40 cm tykke ledningen skal forsyne nevnte industriområde på Jøstenøya med hele 1,5 millioner kubikkmeter vann årlig.

Samtidig er det også bygget nytt høydebasseng for å kunne magasinere opp mye vann. Dette sto ferdig i fjor høst. Det nye høydebassenget består av to bygg som hver har kapasitet på 3.000 kbm, dvs. 3 millioner liter vann hver.

Hele prosjektet omfatter oppdemming av vannkilden, bygging av nytt vannbehandlingsanlegg, ledningsanlegg Strandavatnet – Fuglåsen og nye høydebasseng i Fuglåsen.

Det nye vannforsyningsanlegget ved Fuglåsen blir større enn dagens anlegg ved Strandavatnet, Fillan og Dolmøya til sammen.

Nede ved vannkanten bygges nytt bygg for vannbehandling. Herifra pumpes vannet opp i det nye høydebassenget.

Ny demning

For at det nye høydebassenget til enhver tid skal kunne fylles med rent vann, må vannstanden i Strandavatnet økes.

En ny demning er nå under bygging ved utløpet ved østsiden av vatnet.

- Vannet blir hevet med to meter, noe som vil gi oss langt større vannressurser, forklarer Dag Robert Bjørshol.

Vannuttaket er planlagt økt fra 265.000 til 1.550.000 kubikkmeter (1 kbm=1000 liter) pr. år, det vi si nesten en seksdobling.

I tillegg er ny bygning for vannbehandling under oppførelse ved dagens renseanlegg. Når dette er ferdig, skal de tekniske installasjonene på plass. Videre skal nye inntaksledning monteres.

- Vi regner med at hele vannforsyningsanlegget står klart rett etter nyttår. Rundt februar/mars håper vi kan starte produksjonen av vann, mener Bjørshol.

Hitra kommune har brukt store ressurser på utvidelsen av vannverket.

- Men dette er en viktig del av Hitras framtid. Og vi skal sørge for at kommunen leverer varene slik at laksefabrikkene kan starte byggingen, lover plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune.