Gammel debatt blusser opp. Biskopen åpner for å fjerne kirkebygg