Får flere millioner til næringsutvikling på Jøsnøya