Disse fritidseiendommene fikk nye eiere i desember