Nytt firma kjøper for å bygge i Hitra industripark