Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har i morgen (torsdag) ekstraordinært møte, hvor den ene saken som behandles er reguleringsplan for Blått kompetansesenter.

Det nyåpnede kultur- og kompetansesenteret er et offentlig bygg som inneholder videregående skole, kultursal og kinosal med mer.

Det planlagte blåe kompetansesenteret skal være et regionalt senter for innovasjon (såkalt klynge) innen de blå næringene, og skal huse nærings- og forskningsaktører.

Målet er at de to sentrene skal fungere sammen til styrking av fagmiljø, forskning og utdanning innen de blå næringene.

Det blir Frøy eiendom som skal bygge og være hovedeier av Blått kompetansesenter. Planen som nå legges fram for politikerne til førstegangs behandling viser et planområde som strekker seg over 14 dekar land mellom kultur- og kompetansesenteret og Sistranda bedehus, samt 12.9 dekar sjøområde. Det legges opp til en frisone mellom bygget og sjøen som skal muliggjøre en framtidig realisering av gangsti langs sjøen (Sistien).

De legges opp til at senteret kan komme i to byggetrinn, hvorav det første vil ha bruksareal på 3470 kvadratmeter pluss 1650 kvadratmeters parkeringsområde. Ved full utbygging tar det høyde for et bruksareal på hele 9500 kvadratmeter.

Hvis forvaltningsutvalget bestemmer seg for å legge ut planen til høring i morgen, kan planen bli endelig stadfestet i november/desember, hvilket muliggjør byggestart i januar neste år. Etter framdriftsplanen skal da bygget så innflyttingsklart våren 2016.

- Det er det vi har sagt. Men det skal ikke mange forsinkelsene til før det blir forrykket. Men hvis planen blir stadfestet før jul, så er vi klare til å starte byggingen i januar, sier Helge Gåsø i Frøy Eiendom.