- Dette er en ny milepæl for byggingen av Dolmsundbrua. Når fundamentet er ferdig sikret til bunnen er det klart for bygging av det andre og siste brokaret, forteller Tor Havnvik, assisterende byggeleder.

Fundamentet på 200 tonn betong ble bygget på land, og i dag senket på plass i sjøen.