Sist søndag ble det vedtatt å opprette en stiftelse for realisering av en stavkirke på Sula. Navnet er Stiftelsen Sula Stavkirke (SUS).

Bak stiftelsen står Edvin Paulsen, Ingvald Olsen, Harald Johansen og Odd Larsen.

- Tanken om å bygge en stavkirke på Sula har vi hatt i langt tid. Men først nå ser vi muligheter for å realisere ideen, sier Odd Larsen som selv har besøkt de fleste stavkirkene i landet.

Han forteller at grunnkapitalen skal være to millioner kroner.

- Vi har allerede fått tilsagn om en million kroner samt tilsagn om ca. ett mål gratis tomt, forteller Larsen. Tomta ligger bak rorbuanlegget på Føllingen.

To år?

Han mener det er realistisk at en kirke kan stå ferdig i løpet av to år.

Kostnaden er anslått til 3–4 millioner kroner.

- Vi regner ikke med å få noen offentlig støtte, så pengene må vi samle inn selv. Men det skal vi klare. Vi har tidligere bevist at vi får til ting her ute, sier Odd Larsen. Det er ikke endelig avgjort hvilken type stavkirke som skal bygges, men stiftelsen har innhentet et uforbindtlig prisoverslag for en stavkirke av Haltdaltypen med svalgang. Denne stavkirka har 45 sitteplasser. Det er en slik type som anslagsvis vil koste 3–4 mill. ferdig oppsatt.

Ifølge Larsen finnes det 28 originale stavkirker i Norge. 20 prosent dagens stavkirker er bygd etter 1990. Han understreker at en eventuell stavkirke ikke på noen som helst måte skal være en konkurrent til dagens kapell på Sula.

Gammelt kirkested

Johan G. Foss har opplyst at det tidligere har stått en stavkirke på Sula. Denne ble bygd på 1400-tallet og eksisterte helt frem til 1755 da kirkestedet ble flyttet til Fast-Frøya.

Stiftelsen vil arbeide for å få kopiert helgenfigurene fra Sula gamle kirke som i dag befinner seg i kirkesamlingen i Videnskabers Selskab i Trondheim. Samtidig ønsker man å rekonstruere den gamle altertavlen som gikk tapt i forbindelse med at gamle Sletta kirke brant.

For alle

Kirken skal være økumenisk, det vil si at alle kristne kan bruke kirken, samt protestanter, katolikker, metodister, baptister og andre kristne menigheter og organisasjoner.

Odd Larsen tror en stavkirke på Sula vil bli lagt merke til.

- Vi mener en slik kirke vil være viktig for turismen i øyrekken og for Sula spesielt. Det er også veldig populært å gifte seg i en stavkirke samt at den kan brukes til intime små konserter osv., mener han.

Vedtekter

Av vedtektene i Stiftelsen Sula Stavkirke går det fram at stiftelsen har som formål å bygge stavkirke på Føllingen. Videre skal stiftelsen være pådriver for opprettelse av en folkehøgskole i øyrekka.

Stiftelsens grunnkapital er 2 millioner kroner, og styret består av fem medlemmer. Av styrets medlemmer oppnevnes av ett medlem av Nidaros Bispedømmeråd, ett medlem av Nidaros Triangel Senior Klubb, to av Sula Grendelag og ett av Stiftelsen Sula Fyr, dog slik at stifterne utgjør Stiftelsens styre frem til første ordinære møte.

Ved oppløsning av stiftelsen skal eventuell kapital gå til fremtidig vedlikehold av stavkirken, eller dersom den ikke blir realisert, skal kapitalen gå til utsmykning av Sula kirke.

Den er en lignende type som Haltdalen stavkirke man ser for seg på Sula. (Foto: Holtålen kommune)