- Historisk satsing på utbygging av fastnett og mobilt nett