Mange Frøya-velgere er i villrede om hva de skal stemme