Fillan ble i høst en mobilfri skole. Sistranda like så. Ungdom og voksne lokalavisa har pratet med har svært ulike synspunkt på mobilforbudet i skolen.

- Mesteparten av elevene på ungdomstrinnet er negative til mobilforbudet. Det forteller elevrådsrepresentantene Hedda Reitan, Mia Helsø, Marion Lian og Even Hammerhaug Selvåg ved u-trinnet på Fillan skole.

- Det har vært mye klaging. Elevene ønsker fortsatt å ha tilgang til mobilen sin i friminuttene slik de har vært vant til tidligere, sier Mia. Det er de eldste elevene på skolen som har ytret størst misnøye.

- Vi som startet i 8.klasse i høst har vært uten mobil på skolen i syv år, så for oss var ikke overgangen like stor. Men vi trodde at vi kom til å få lov til å bruke mobilen i friminuttene på ungdomsskolen. Det hadde vi gledet oss til. Mobilforbudet ble derfor en nedtur for oss, legger Even til.

Elevrådsrepresentantene Hedda Reitan, Marion Lian, Mia Helsø og Even Hammerhaug Selvåg er enig med flertallet elever. De ønsker ikke en mobilfri skole.

Lettest å innføre blant de yngste

- Vi startet prosessen med å bli en mobilfri skole etter at FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) i fjor ville gå inn for det, forteller rektor ved Fillan skole, Hege Østmark.

Hun legger til at dette er et grundig drøftet og gjennomarbeidet vedtak som har involvert samarbeidsutvalget ved Fillan skole (skolens øverste rådgivende organ red. anm.).

- Saken har også vært ute til høring i elevråd og klassene før avgjørelsen om å bli en mobilfri skole ble iverksatt.

Hver morgen samles ungdomstrinn-elevenes mobiler inn og oppbevares i egne kasser som låses inne på grupperom. De får utdelt mobilene igjen når de skal dra hjem.

- Erfaringsmessig ser vi det er lettest å innføre endringene hos 8.trinn, sier Østmark.

- Hos dem er dette en akseptert sak. Oppover i trinnene er det ymse om de leverer inn telefonene sine eller gjemmer de unna. Mobilen er et gode de eldste elevene er vante til og da blir det vanskeligere å skulle frarøve dem dette.

Hvis elevene skulle bli fersket i å ta i bruk mobilen i skoletida får de anmerkning og mobilen blir inndratt.

Rektor ved Fillan skole, Hege Østmark. (arkivfoto).

- Vår måte å være sosiale på

Etter mobilforbudet kom har skolen organisert et nytt tiltak. To-tre elever i hver klasse har vært på trivselslederkurs. I friminuttene sørger de for å sette i gang og lede ulike aktiviteter. På skolen henges det opp plakater om hvilke aktiviteter som foregår når og hvor.

- Blant annet spiller vi kort, fotball eller quizspillet "Kahoot" via PC. Det er et ganske bra opplegg, medgir ungdommene i elevrådet. Likevel deler de samme standpunkt som størsteparten av elevene ved u-trinnet.

- Å kommunisere via mobil er vår måte å være sosiale på.

Fordelen med å ha mobil i skoletiden er at man kan holde kontakt med venner som ikke nødvendigvis går på samme skole, legger Marion til.

- Ikke alle har noen å være sammen med i friminuttene. Før kunne man kommunisere med venner andre steder eller mobilen kunne være noe å holde på med i friminuttene, men nå blir det mer synlig hvem som er alene.

Elevrådsrepresentantene mener det er verdt å vurdere mobilforbudet på ny.- Mobilen er vår måte å være sosiale på.

Elevrådsrepresentantene sier en annen fordel med å ha mobilen lett tilgjengelig er at man lett kan sjekke på nett om det er noe læreren ikke kan svare på. Eller kanskje må man spørre foreldrene sine om noe viktig som ikke kan vente til etter skoletid.

En annen problemstilling som opptar ungdommene er at mobilene skal bli ødelagt mens de er i skolens oppbevaring.

- Hva om det oppstår brann? Eller kassen med innsamlede telefoner mistes i gulvet og mobilene blir knust? En Iphone er ikke akkurat billig. Hvem skal da erstatte dem?

Elevene bekrefter at de har hatt medbestemmelsesrett hvorvidt skolen skal bli mobilfri.

- Tiende klasse forrige skoleår var veldig positive til mobilforbudet, men for dem hadde det uansett ikke noe å si. Vi har vurdert å ta opp mobilforbudet på et nytt elevrådsmøte, men tror ikke det er vits. Foreldre og skolen har vært så positive til dette og det virker ikke som våre argument blir tatt på alvor. Men etter at ordningen har vedvart ei stund tror vi det kan være verdt å ta mobilforbudet opp til ny diskusjon, sier elevrådsrepresentantene.

Blir stressa uten mobilen

- Vi har bedt om en tilbakemelding fra våre elever etter at Fillan ble en mobilfri skole. Flertallet vil ha tilbake mobil i skolen. Elevene som nå går i niende fikk ta i bruk mobil i friminuttene da de startet på u-trinnet i fjor og mange synes det er blodig urettferdig at de nå har blitt fratatt dette gode, forteller kontaktlærerne for 9.trinn, Kenneth Nordgård, Kirsten Børøsund og Mia Sofie Haavik.

Kontaktlærerne for 9. trinn ved Fillan skole, Mia Sofie Haavik, Kenneth Nordgård og Kirsten Børøsund, har bedt om en tilbakemelding fra sine elever. De forteller at elevene oppgir de blir stressa av mobilforbudet.

- Ungdommene oppgir at de blir stressa av å være uten mobilen sin. De klarer ikke konsentrere seg fordi de bekymrer seg over det som skjer på mobilen, og noen sier rett ut av de er avhengig av den.

Andre elever evner å se de positive ringvirkningene av en mobilfri skole, legger lærerne til.

- De oppgir at flere er ute i friminuttene, elevene blir mer sosiale og er nødt til å prate muntlig med hverandre uten mobilen tilgjengelig.

Mobilbegrensning i heimen?

Mobilforbudet i høst førte til en del uro og støy.

- I starten var det en del elever som var ganske rådville og mange gikk rundt seg selv etter mobilforbudet kom. Elevene har fritt kunne velge om de vil være ute eller inne i friminuttene, men i en periode måtte vi sende alle ut. Vi merker nå en forbedring rundt det sosiale. Vi ser at elevene er mer aktive, både muntlig med hverandre og fysisk. Før kunne ungdom sitte inne med mobilene sine, men nå er de kanskje ute og spiller fotball.

Kontaktlærerne sier de forstår bakgrunnen for FAU sitt ønske om å bli en mobilfri skole, men presiserer samtidig at de ikke har opplevd mobilbruk i friminuttene som noe problem ved Fillan skole tidligere.

- Vi har dessuten ved andre anledninger argumentert for at mobilen har positive sider også. Når man bruker den bevisst kan det være en ressurs i skolen, ikke en begrensning. Men mobilfri skole har nok kommet for å bli.

Nå ønsker lærerne å spille ballen over til foreldre og foresatte.

- Det har blitt innført mobilbegrensning i skolen, men hvor settes mobilgrensene i heimen? Elevene oppgir at de føler at de aldri får slappet helt av når de hele tiden er pålogget og enkelte får alt for lite søvn. Gjennom mobilforbudet begrenses muligheten for digital mobbing og trakassering i skoletiden, men dette kan vi ikke kontrollere på fritiden. Foreldre må følge med på hva slags apper ungdommene tar i bruk.

Ungdommene lever sine liv via mobilen. - Nå har det kommet mobilbegrensning i skolen, men hvor settes grensene i heimen?, spør lærerne.- Elevene oppgir at de føler de aldri får slappet helt av når de hele tiden er pålogget og enkelte får alt for lite søvn.

En mobilfri arena

Sistranda skole er i likhet med Fillan en mobilfri skole.

- Vi prøvde å bli en mobilfri skole noen år tilbake, men av ulike årsaker måtte vi gå tilbake på det. Fra og med i høst ble vi mobilfrie igjen, forteller virksomhetsleder ved Sistranda skole, Sissel Skoran.

- Vi har samme praksis som Fillan. Mobilene oppbevares de i låsbare skap på skolen så ungdommene skal være trygge på at de ikke forsvinner. Mobilfri skole er bestemt i samarbeid med foreldre og elever. Vi synes så langt det fungerer godt.

Rektor ved Sistranda Skole, Sissel Skoran.

Avslutningsvis slår Fillan-rektor Hege Østmark fast at elevene er veldig avhengige av telefonene sine.

- Mye av livet deres dreier seg om nettopp det som foregår på mobilen, men vi ønsker at Fillan skole skal være en mobilfri arena hvor vi tilbringer tid sammen og har en hvilepause fra det som omhandler apper og telefoni. Mobilfri skole ønsker vi å videreføre de kommende år.