Svømmehallen er i dårlig forfatning. Prislappen på totalrenovering er nå klar