Huset er sperret av - skal gjøre tekniske undersøkelse