Stiller spørsmål om prioriteringen av Dyrøy ferjekai

foto