Stiller spørsmål om prioriteringen av Dyrøy ferjekai