- Ikke risiko for å overføre smitte fra driftspersonell til drikkevannet