For nøyaktig ett år siden gikk fylkevarasordførerkandidaten for Ap, Kirsti Leirtrø, ut og lovde fortgang i arbeidet med Flatvalveien. Etter stort lokalt engasjement gjennom mange år, for å få lagt om den trafikkbelastetede veien gjennom Flatval, skulle man bli hørt hos veieieren Sør-Trøndelag fylkeskommunen.

Leirtrø antydet at byggingen av veien kunne være igangsatt før neste sommer - altså nå.

Men det er lite som tyder på at veiarbeidet kommer i gang på denne siden av sommeren. Det bekrefter frøyaordfører Berit Flåmo.

- Jeg kan love at trykket er stort på denne saken, men det trengs fortsatt noen avklaringer og en avtale , så jeg ser at tidskjema ikke holder. Arbeidet blir nok ikke startet opp i vår, sier Berit Flåmo.

Det ligger i kortene at Frøya kommune skal forskottere investeringene i veien, som for ett år siden var beregnet til å koste cirka 40 millioner kroner. Avtalen mellom Frøya kommune og fylkeskommunen er ennå ikke underskrevet.

- Men jeg forventer at alle avklaringene som trengs, skal være på plass før ferien, sier ordføreren.