Har du noen gang tenkt over hvordan det må være å ikke få drikke vann, når du virkelig er tørst?

- Å tenke tanken, ja, noe helt anna er det å prøve seg sjøl på å la være å drikke når en virkelig er tørst. Vi gjør bare ikke det! Straks vi kjenner tørsten, ja før det, har vi vassflaska klar, i tilfelle vi skulle bli tørst. Det er vår hverdag. Hvordan skal vi kunne fatte og begripe hva det er å ikke ha tilgang til rent vann? Til drikke, renhold, helsearbeid og matlaging. Dette er noe av utfordringa ved motivering av konfirmanter og oss alle, til innsamling for Kirkens Nødhjelp (KN) 2017, forteller aksjonsansvarlige og diakoner på Hitra og Frøya, Maria og Jorun.

For Frøya og Hitra er tirsdag 4.april innsamlingsdagen til årets fasteaksjon og konfirmantene går rundt med bøsser. I flere år har pengene fra fasteaksjonen hovedsakelig gått til utbygginga av vannsystem i land og lokalsamfunn i verden der dette har mangla. Unger har vært de selvfølgeligste vannbærerne.

- En svært viktig konsekvens av en vannpumpe i et lokalsamfunn, er at unger får bruke tida si på skole og leik i stedet for vannbæring under utrygge forhold. Vi forstår at dette er en ufattelig stor, positiv forandring for en familie. Kirkens Nødhjelp har opparbeidet seg en god kompetanse på det å grave brønner og bygge pumpesystemer. En viktig praksis er at lokale medhjelpere alltid er med i det konkrete arbeidet. De som kan det, graver brønner, bygger vannpumper og toalettsystem, mens vi andre kan samle inn penger, forteller Maria og Jorun.

Temaet er: «Ja, vi elsker dette vannet». I år er det 50-årsjubileum for fasteaksjonen i Norge.

- Hitra og Frøya har også tidligere samla inn store beløp. Her er det absolutt lov å konkurrere mellom øyene. Bøssene krever kontanter,  men det er også mulig å gi via mobil: Sms gave til 2426 (200 kr), sier de aksjonsansvarlige, som er svært takknemlige til hver enkelt som deltar på sin måte, og jubler ut: «Ja, vi elsker dette vannet!»