I Trøndelagsfylkene er det fortsatt 36.000 lønnstakere og pensjonister som ikke har åpnet selvangivelsen sin. Leveringsfristen går ut lørdag 30. april, hvillket betyr at det fortsatt er litt tid igjen til å sjekke og gjøre nødvendige endringer. Det kan du spare mye penger på, opplyser skatteetaten.

Hvis du ikke har noen endringer i selvangivelsen, trenger du ikke å levere den. Men du bør uansett sjekke tallene nøye, slik at du er sikker på at alt stemmer.

- Det er flere poster der det kan mangle informasjon fordi vi ikke har såkalt grunnlagsdata. Det kan også være feil informasjon fra banken eller fra arbeidsgiveren din. Vi i Skatteetaten vet ikke alt om deg, så det er du som må fylle inn fradragene du mener du har krav på, sier Trude Webb, regiondirektør i Skatt Midt-Norge.

Veiledere og kalkulatorer

På skatteetaten.no finnes det en rekke veiledere og kalkulatorer, blant annet på reisefradrag og pendling. På skatteetaten.no finner du også en veiviser som steg for steg guider deg gjennom selvangivelsen.

– At selvangivelsen er forhåndstutfylt, betyr ikke at den er ferdig utfylt. Sjekk selvangivelsen, så risikerer du ikke å betale for mye skatt eller bli ansvarliggjort for at det mangler informasjon eller at den er feil. For de aller fleste av oss tar det kun en halvtime å gå gjennom selvangivelsen. Det kan være vel anvendt tid, sier Webb.

Skatteoppgjøret  Første dato for skatteoppgjøret er 22. juni. Deretter blir det løpende skatteoppgjør fram til siste pulje er klar 12. oktober. Har du penger til gode, får du normalt disse på konto i løpet av en til to uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.

Næringsdrivende

Fristen for å levere selvangivelsen for næringsdrivende er 31. mai. Fristen gjelder for alle som har mottatt selvangivelse for næringsdrivende. Dette gjelder selv om næringsvirksomheten ble avsluttet i 2015. Alle næringsdrivende  må levere selvangivelsen. Nytt i år er at alle næringsdrivende må levere selvangivelsen elektronisk.