Det er sjeldent jeg blir satt ut, men da ble jeg det