Forsvaret etter minefunnet: - I senere tid er det meldt inn tre lignende objekter