Krever arkeologisk utgraving til 13 mill. før bygging av gang- og sykkelvei til 14 mill.

foto