Bussen stoppet ikke på holderplassen: – Så ikke innover mot busslomma engang