Andel deltidsansatte synker kraftig, Hitra nå lavest i fylket

foto