Ber TrønderEnergi stoppe arbeidet øyeblikkelig

foto