Endelig avtale om bygging av ladestasjon for elbiler

foto