Endelig avtale om bygging av ladestasjon for elbiler