Aksjeselskapet Frøya Storhall er nå registrert hos Brønnøysundregistrene. Styreleder er Maciej Karpinski med Geir Egil Meland som nestleder. Styremedlemmer er Kristin Reppe Storø, Oddgeir Storø og Camilla Prytz.

Selskapet skal stå bak oppføringa av idrettshallen og drift og utvikling av denne.

Maciej Karpinski er styreleder i Frøya Storhall AS.

- Selskapets formål er å bygge, eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til det beste for idretten på Frøya. Frøya Storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og liknende, som det heter i det vedtektsfestede formålet.

Det har de siste ukene vært arbeidet mye dugnad for å rydde tomta ved fotballbanen på Sistranda for skog. Målet er at storhallen, med fotballbane i full størrelse, skal stå ferdig i sommer.

Dugnads-organisator Jan Otto Fredagsvik er svært fornøyd med dugnadsinnsatsen til alle som har deltatt.

- Det har gått fortere enn jeg hadde våget å håpe på. Den første dugnadsdagen etter nyttår deltok 70 personer i stort og smått. Folk har stilt med traktorer, minigravere, atv-er og motorsager, og jeg anslår at vi har tatt mellom 600 og 700 trær. Målet var at tomta skulle være ryddet slik at de kunne begynne med gravearbeidet den 25. januar, sa Fredagsvik till lokalavisa for et par uker tilbake.

I mellomjula ble de første trærne saget ned. I løpet av de siste ukene er det tatt 600 - 700 trær på Golan.