- Mange ungdommer vokser opp med foreldre som drikker