Nye millionskader oppdaget. Mener det totalt er gjort skader for 15 millioner kroner