Hverdagsstress og psykisk helse er temaene for årets "Verdensdagen for psykisk helse".

Slått på stortromma i år

Hvert år arrangeres det "Verdensdagen for psyksisk helse", forteller Edith Hallaren og Mona Solli Espnes i Frøya Hitra Psykisk helsearbeid.

- I år har vi slått på stortromma, smiler Edith.

- Vi har tenkt å markere verdensdagen for psykisk helse gjennom hele tre arrangementer, forteller Mona.

- Vi ville gjøre noe artig ut av markeringen, noe mer enn "stands" på kjøpesentrene som vi har gjort tidligere år, forteller de.

Da de holdt idédugnad tidligere i år, kom de frem til at de ville arrangere to turmarsjer, en på hver av øyene, samt et spennende foredrag i forbindelse med markeringen.

Turmarsjer

- Turmarsjene kom vi på, fordi det å være i bevegelse virker forebyggende mot depresjon, angst og fysiske plager i forbindelse med blant annet stress, sier Edith og Mona.

5. oktober arrangeres det "Nessarunden" på Frøya, en trimtur i regi Nesset grendalag.

- Dette er en ny løype, med utgangspunkt i en tidligere turløype, forteller Edith og skryter av at det er en kjempetur.

Her får man tre alternative ruter å gå, både 4 km. 8 km. og 10 km.

- Det er rundturer, man slipper å gå tilbake igjen, sier Mona og smiler.

Etterpå blir det middag og kaffeservering av grendalaget.

19.oktober arrangeres det trimtur på Hitra, i regi Hitra Turlag.

- Det blir oppmøte ved grendahuset på Fillan, før turen går til Skyttarheia, en løype på ca fire km, forteller Mona.

Etterpå blir det mulighet for noe å bite i og til å slå av en hyggelig prat, da det holdes åpen søndagskafé ved grendahuset, forteller Mona.

Kurs i "Mindfulness"

- I tillegg er vi er så heldige å få Bjørg Krogstad utover til Frøya kultur- og kompetansesenter den 16. oktober, hun skal holde foredrag om "Mindfulness", forteller Edith og Mona.

Bjørg Krogstad er psykiatrisk sykepleier, tankefeltterapeut og Mindfulnessinstruktør.

- "Mindfulness" er bevisst tilstedeværelse, forklarer Edith og Mona.

- "Mindfulness" handler om å bli oppmerksom på det du tenker og det du gjør. Ofte tenker man for mye at glemmer det som er her og nå, sier Edith.

- Man må ta vare på øyeblikkene, legger Mona til.

Det har vært et spleiselag mellom lokalt næringsliv og Frøya Kommune, som er vertskommunen i det interkommune samarbeidet på Frøya og Hitra innen pykisk helsearbeid, for å finansiere foredraget forteller Hallaren og Espnes.

- Vi er veldig glade for at vi får bruke Frøya kultur- og kompetansesenter og takknemlige for den økonomiske støtten vi har fått til dette arrangementet.

Foredraget er gratis og åpent for alle.

- Alle er velkomne. Det er ingen påmelding, men vi håper at mange kommer. Det er førstemann til mølla-prinspippet som gjelder, sier de.

Både Edith og Mona gleder de seg stort til foredraget.

- Det tror vi blir spennende.

Stress

Det er forskjellige tema hvert år for "Verdensdagen for psykisk helse".

Årets tema er hverdagsstress.

- Vi lever i en tid med mye stress påpeker Edith og Mona, - derfor vil vi sette fokus på det å se hverandre og senke skuldrene.

Over hele landet markeres denne dagen.

- Markeringen er med på å synliggjøre jobben vi gjør, sier Hallaren og Espnes.

- Vi er seks stykker som jobber innen den psykiske helsetjenesten på Hitra og Frøya. Siden dette er et interkommunalt samarbeid, jobber vi på tvers av øyene.

Arbeidshverdagen vår består blant annet av samtaler, hjemmebesøk og behandling. Vi bistår også med veiledning, for utfordringene de med psykiske plager har, kan være så mangt.

Tilbudet i våre kommuner, er et såkalt lavterskeltilbud, man kan enten nå oss via lege, NAV eller ved å ta direkte kontakt med oss.

- Det er mange som benytter seg av vårt tilbud, forteller de, -det har økt betraktelig.

- Vi ønsker å øke åpenheten rundt psykisk helse og ufarliggjøre det. Psykisk helse er jo noe alle har, det handler rett og slett om tankene og følelsene våre.