Får mange millioner mindre fra staten. 10 årsverk innenfor helse- og omsorg blir berørt