- Jeg tror mange vil klare å snu de litt eldre og få dem til å åpne øynene